Spotkania podczas pandemii Koronawirusa (COVID-19)

Home Blog Wpisy Spotkania podczas pandemii Koronawirusa (COVID-19)

Exemple

Spotkania podczas pandemii Koronawirusa (COVID-19)

W związku z aktualnymi obostrzeniami dotyczącymi ilości uczestników na naszych nabożeństwach, w każdą niedzielę odbywają się dwa nabożeństwa: o godz. 10.00 i o godz. 12.00. Na każde z nich obowiązuje konieczność zgłoszenia, aby zachować odpowiednią ilość uczestników. Uprzejmie prosimy zgłaszać swój udział w nabożeństwach telefonicznie do pastora zboru Andrzeja Seweryna – nr telefonu 517 154-150.

Nadal pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa w czasie nabożeństwa (z wyjątkiem tych, którzy usługują z przodu). Proszę wszystkich o stosowanie się do tego obowiązku, jak również do zachowania odstępów od siebie!

Bądźmy dla siebie przykładem i wyrażajmy tym swój szacunek do siebie nawzajem oraz troski o zdrowie nas wszystkich. Dbajmy też o dobre imię naszego Zboru i nie narażanie się na kary finansowe w wyniku zaniedbań!