Spotkania podczas pandemii Koronawirusa (COVID-19)

Home Blog Wpisy Spotkania podczas pandemii Koronawirusa (COVID-19)

Exemple

Spotkania podczas pandemii Koronawirusa (COVID-19)

Zgodnie z ostatnimi zaleceniami możemy wszyscy wziąć udział w nabożeństwie o godz. 10:00 przy zachowaniu stosownej odległości od siebie: rodziny, małżeństwa mogą siedzieć obok siebie, pozostali w odległości 2 m od siebie. Jeśli usiądziemy na wszystkich ławkach i na balkonie, starczy miejsca dla wszystkich.

Nadal jednak pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa w czasie nabożeństwa (z wyjątkiem tych, którzy usługują z przodu). Proszę wszystkich o stosowanie się do tego obowiązku, jak również do zachowania odstępów od siebie!

Bądźmy dla siebie przykładem i wyrażajmy tym swój szacunek do siebie nawzajem oraz troski o zdrowie nas wszystkich. Dbajmy też o dobre imię naszego Zboru i nie narażanie się na kary finansowe w wyniku zaniedbań!