Dz.U. 1995 nr 97 poz. 480 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz plik PDF